Mer om analysen Urea i dygnsurin - Landstinget Dalarna

Mer om analysen Urea i dygnsurin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Följa förändringar i kväveomsättningen.

Bakgrundsinfo:
(Se S-Urea.) För bedömning krävs att kvävetillförseln är känd

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information