Urincytologi, Cyt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Allmän cytologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Tomma fys-NaCl-flaskor eller plastflaskor som beställs från Mediq

 

 

 

Provtagning

 

 

Kastad urin (tvättat prov) eller blåssköljvätska.

Märk flaskan med patientens namn och personnummer före provtagning.

Urin:
a) Patienten får dricka 1 dricksglas vatten var 20:e minut under en 3-timmarsperiod.
b) Blåsan tömmes.
c) Efter ytterligare 20-30 minuter tömmes blåsan igen och denna urin samlas upp för undersökning.

Blåssköljvätska:
Se Blåssköljvätska cytologi 

 

 

Kommentar

 

 

Prov från Falu lasarett: Vätskan sändes omedelbart, ofixerad till patologlab. Om provtagningen måste göras efter laboratoriets arbetstid fixeras provet i lika delar 50% etylalkohol och förvaras i kylskåp tills det kan skickas.

Prov från annan vårdinrättning: Lika delar 50% etylalkohol och vätska blandas omedelbart efter provtagningen och sänds till patologlab. Förvaras kylt fram till transport 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej