Vancomycinresistenta enterokocker, odling, VRE-odling,

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning  

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakterieodling, svart propp
Provtagningsset bakt, svart

Urin sterilt rör
Sterilt plaströr med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

Prov för VRE: Faeces samt ev kateerurin

Faeces: Skilda provtagningsset för VRE och ESBL
Kateterurin: VRE + ESBL + MRSA, kan beställas på ett och samma rör (sterilt rör)

För övrigt skilda provtagningsset, om MRSA, ESBL och VRE tas från samma lokal 

Provtagningsteknik: Se Mer om analysen

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport

För aktuell information hänvisas till Smittskyddsenhetens hemsida

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Slutsvar lämnas vanligen inom 1 – 3 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Vid fynd av VRE lämnas telefonsvar.

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information