Vasectomikontroll, Sperma-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kontroll efter sterilisering

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk patologi/cytologi Falun

 

 

Pappersremiss

 

 

Fertilitetsutredning eller konsultremiss LD 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsburk utan tillsats med skruvlock
Plastburk med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

Prov tas vid 3 olika tillfällen efter utförd vasectomi med ett antal tömningar före och mellan provtagningarna.
Varje prov lämnas till laboratoriet provtagningsdagen

Provtagningsinstruktion 

 

 

Kommentar

 

 

Mikroskopisk undersökning av sädesvätska efter sterilisering, för kontroll om spermier finns

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

0  

arb enh

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information