Vävnadsodling, allmän bakterieodling från vävnad

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Begär: Allmän odling

Fyll i vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Sterilt plaströr, urinodlingsrör
Sterilt plaströr med skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

Vävnadsfragment nedföres sterilt i provröret.
Om risk för uttorkning föreligger bör några droppar steril fysiologisk koksaltlösning tillsättas 

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport.
Transport till laboratoriet bör ske omedelbart 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information