Ventrikelbiopsi, histologi, Hist-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patologi och cytologi Dalarna

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Histopatologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Preparatburk eller rör med formalin
Preparatburk med skruvlock  Burk med formalin 

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning enligt schema. Ett rör per preparat. Numrera de olika rören enligt schema 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej