Y-Ö

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstäverna Y-Ö inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

 Till startsidan 

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System    

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Mik    Yersinia serologi   S-  Påvisande av antikroppar mot Yersinia       Ext
 Kem   Yrkesallergenmix  S- Yrkesallergener pax 1-6      Ext
 Kem   Ytmarkörer  B/Benmärg- Leukemi/lymfompanel, Ytmarkörer i benmärg och perifert blod      
 Kem   Ytmarkörer CD 19  B- Ytmarkörer CD 19, B-Lymfocyter      
 Kem   Ytmarkörer fenotyp  B/Benmärg- Ytmarkörer patologi, Immunfenotypning     Ext 
 UPP               
 Mik   Zika-virus  B/S/U- Påvisande av antikroppar mot Zika-virus eller detektion av Zika-virus med PCR     Ext
 Kem   Zink   S- Zink i serum, Zn       Ext
 Kem   Ziprasidon  S- Ziprasidon, Zeldox      Ext
 Kem   Zopiklon  U- Zopiklon, Imovane      Ext
 Kem   Zuklopentixol  S- Zuklopentixol, Cisordinol      Ext
               
 Kem   Ö-celler, pankreas  S-  Antikroppar mot Ö-celler i pankreas, IA2-ak       Ext
 Kem   Ö-cellsantikroppar IA2  S-       Ext
 Mik   Ögonodling   Allmän bakterieodling från öga      
 Mik   Öronodling   Allmän bakterieodling från öra      
 Kem   Östradiol  S-  Estradiol, E2     Ext 
 Kem   Östradiol 17 beta-  S- Östradiol 17 beta- Ultrakänslig      Ext
               
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö