Ytmarkörer, B-/Benmärg-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ytmarkörer i benmärg och perifert blod, leukemi/lymfompanel,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

Kontakta kem.lab 023-49 22 65 eller 49 27 56 före provtagning!
Vid ev avbokning, ring samma nummer!

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Blod: Rör med EDTA, lila propp
Rör 4 mL med EDTA, lila
Benmärg: Rör med Na-heparin, mörkblå propp, med tillsats av 1-3 mL fysiologisk koksaltlösning
Rör 6 mL med Na-heparin, mörkblå 

Objektglas med skrivyta
Objektglas med skrivyta

 

 

Provtagning

 

 

2 st EDTA rör
Venprovtagning 

Ca 5 mL benmärg överförs till heparinrör som innehåller 1-3 mL fysiologisk koksaltlösning.
Märgutstryk, och kapillära blodutstryk på objektsglas ska medfölja provet

 

 

Minsta provmängd

 

 

0,5-2,0 mL benmärg, 2 x 4,0 mL blod

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras i rumstemp.
För analysresultat se utlåtande i provsvar 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Ja

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej