Ytmarkörer, CD 19, B-Lymfocyter, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 
Analysen är endast avsedd för terapikontroll

Ring 023-49 22 65 eller 49 27 56 före provtagning! 

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
Rör 4 mL med EDTA, lila

utstryksglas med matt skrivfält
Objektglas med skrivfält

 

 

Provtagning

 

 

Två EDTA-rör samt 4-5 kapillära blodutstryk 

Venprovtagning, kapillärprovtagning

 

 

Minsta provmängd

 

 

4,0 mL x 2 

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras i rumstemp. Hållbart i 24 timmar

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande i svarsrapport

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab