Ytmarkörer, immunfenotypning, B-/Benmärg-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk patologi Akademiska laboratoriet, Hematopatologiskt laboratorium

Adress 046

Avd för Klin Patologi
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA 

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab
eller
Konsultremiss LD

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-heparin, mörkblå propp
Rör 4 mL med Na-heparin, mörkblå

 

 

Provtagning

 

 

Blod tas som venprov i ett eller flera rör beronde på LPK. Vid LPK < 3,0 bör 2 eller flera rör tas.

Benmärg: 2-3 mL benmärg sprutas ned i ett Na-heparinrör med tillsats av ca 1-2 mL 0,9% NaCl 

Vänd rören direkt efter provtagning.

 

 

Minsta provmängd

 

 

1-2 rör venblod
1 mL benmärg 

 

 

Kommentar

 

 

Vid frågor ring patologlab i Uppsala, tel: 018-611 38 33.
Förvaras i rumstemperatur. Skickas måndag-torsdag

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab