Provtagningsanvisningar gamla Laboratoriemedicin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Gäller Klinisk Kemi, Klinisk Mikrobiologi, Klinisk Patologi och Cytologi samt Transfusionsmedicin.

Allmänna anvisningar inom Laboratoriemedicin samt Provtagning och provhantering 

Se undersidor till vänster för följande rubriker:

Provtagningsmateriel, Patientsäkerhet - identitet, Venprovtagning, Kapillärprovtagning,

Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och cytologi

Förvaring och transport av prov, Analysprioritet och skickeprover, Blodsmitta, Biobanksprover,

Fertilitetsundersökning, Obduktion, Kvalitetsarbete, Förkortningar

Remisser och Transfusionsmedicin finns på egna sidor ovanför och nedanför denna sida.