Analysprioritet och skickeprover

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Klinisk kemi

Rutinprov

Akutprov

Medicinska larmvärden

Klinisk mikrobiologi

Bakterieodlingar och Serologiprover

Svarssätt

Klinisk patologi

Fryssnitt

Snabbsvar

Normalsvar

Transfusionsmedicin

Se blodgruppsserologiska tester

 

Skickeprover

Analyser som inte utförs inom Laboratoriemedicin Dalarna skickas till andra laboratorier.

De vanligaste skickeproverna finns upptagna i analysförteckningen.

Vårt val av laboratorium tar hänsyn till det regionala samarbetet, men även till analyskvalitet och pris. I första hand väljs ackrediterade laboratorier.

Se Vårdverktyget.se/Provtagningsanvisningar