Klinisk kemi - Akutprov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om man på kliniska grunder behöver svaret inom en timme beställs akutanalys.

Analyser som kan beställas akut finns på en egen lista men är också markerade med Ja i provtagningsanvisningarna i Analysförteckningen på Intranät och Internet.

Akuta prover analyseras med högsta prioritet direkt efter ankomst till laboratoriet.

På jourtid (kvällar, nätter och helger) utförs endast akutanalyser enligt "akutlistan".

Extra kostnad för akutanalys är listpriset multiplicerat med en s k akutfaktor enligt gällande prislista.

Om en analys som inte finns upptagen på "akutlistan" behöver beställas akut, kan den utföras efter diskussion med någon av våra lab läkare om det kliniska kravet. Våra lab läkare kan sökas via mobiltelefon dygnet runt.

Kostnaden i sådana fall blir listpris för analysen multiplicerat med akutfaktor plus extrakostnader (t ex för inkallelse av extrapersonal) till självkostnadspris.

Analysresultat på akutprover lämnas snarast till beställande avd/mott/VC enligt förvalt svarsätt för akutsvar.