Klinisk kemi - Rutinprov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kemiska analyser tar olika lång tid att utföra beroende på vad som ska analyseras och vilken analysmetod som används. Rutinprover analyseras i den turordning som de lämnas till respektive kem.lab.

Vissa prover sparas och analyseras i serier en eller ett par gånger per vecka eller kanske ännu mer sällan. Det rör sig om lågfrekventa, icke-akuta analyser.

Vissa prover skickas mellan laboratorier inom länet och det tar då längre tid att få provsvar eftersom transporttiden tilkommer.

Analysresultat på rutinprover lämnas alltid till beställaren direkt efter att resultatet blivit godkänt av ansvarig lab.personal.

De flesta provsvar överförs elektroniskt till patientens datajournal. Provsvar kan också överföras elektroniskt och skrivas ut på lokal skrivare eller FAX hos beställaren.

Vissa analysresultat, t ex prover med sekretess, skrivs ut på papper och skickas till beställaren.

Inom landstinget är alla kem.labs analysresultat sökbara i Webbsök via TakeCare.