Klinisk mikrobiologi - Bakterieodlingar och serologiprover

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Bakterieodlingar utförs dagligen, vardagar och helger.

Resultat av bakterieodlingar tar olika lång tid att få fram beroende på vilken typ av prov som undersöks och vilken bakterie som odlas.

Blododling och odling från sterila punktat kan behöva inkuberas i upp till 10 dagar innan resultat visas. Avläsning sker dagligen under inkubationstiden.

Vissa serologiprover och PCR-prover sparas och analyseras i serier en eller ett par gånger per vecka eller kanske ännu mer sällan. MRSA-prover analyseras varje vardag.