Klinisk mikrobiologi - Svarssätt

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analysresultat lämnas alltid till beställaren direkt efter att resultatet blivit godkänt av ansvarig lab.personal.

Positiva blododlingar, antigentester och RS-prover telefonbesvaras alltid.

Alla provsvar överförs elektroniskt till patientens datajournal eller skrivs ut på papper och skickas till beställaren.

Inom landstinget är mikrobiologens analysresultat med undantag för sekretessprover sökbara i Webbsök via TakeCare.