Fryssnitt klinisk patologi/cytologi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Svar på fryssnitt lämnas per telefon inom 15-20 minuter efter att provet kommit till laboratoriet. Ett skriftligt utlåtande görs vid diagnostillfället.

Prov för fryssnitt sänds färska tillsammans med remiss i 2 exemplar, (om det är bröst i 3 exemplar) och får inte behandlas med formalin. Fryssnitt bör endast användas då den morfologiska bedömningen har betydelse för vidare handläggning av en pågående operation.

Sedan fryssnittet besvarats, fixeras den frysta biten i formalin och bedöms som vanligt rutinpreparat. Ett nytt utlåtande, på nytt remissnummer, ges på det rutinbehandlade materialet.

Fryssnitt ska föranmälas per telefon (023-4)92797 och tas emot mellan kl 07.30 - 16.15.