Klinisk patologi - Normalsvar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Histologiska prov besvaras i regel inom 3 dagar räknat från ankomstdagen till laboratoriet.

Om svaret fördröjs av någon anledning (t.ex. behov av specialfärgningar, svårighetsgrad, konsultationsbehov mm) lämnas ett preliminärt svar.

Allmänna cytologiska prov besvaras inom 2 dagar från ankomsten och vaginalcytologiska prov inom 1 vecka.

Obduktioner inklusive eventuell mikroskopisk undersökning besvaras inom 1 vecka.