Klinisk patologi - Snabbsvar

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Markeras med rött streck på remissen och kryss i rutan för snabbsvar.

Histologiska prov kan besvaras dagen efter ankomst, åtminstone preliminärt. Behov av ytterligare analyser kan finnas.

Svar per telefon lämnas endast om telefonnummer finns angivet på remissen.

Cytologiska prov kan besvaras samma dag.