Fertilitetsundersökning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Skriftlig instruktion och särskild remiss skrivs ut från Intranät eller Internet.
Provtagningskärl beställs från Mediq. Vid oklarhet, kontakta Avd för klinisk patologi och cytologi.

Patientansvarig enhet måste gå igenom provtagningsanvisningarna med patienten så att den har förstått dem ordentligt.
Ofta är missförstånd orsaken till att prover är tagna felaktigt och inte går att bedöma. Speciellt vintertid är det viktigt att informera patienten om att provet skall förvaras kroppsnära och lagom tempererat för att inte försämra utvärdering vid infertilitet.

Provet lämnas inom 1 timme efter provtagning till personal vid Avd för klinisk patologi och cytologi.