Förkortningar som används inom laboratoriemedicin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analysbeteckning

Analysnamn som föregås av en förkortning talar om vilket provmaterial som analyseras.

B - blod
Csv - cerebrospinalvätska
D - dialysat
Ery - erytrocyt
F - faeces
P - plasma
Pl - pleura
Pt - patient
S - serum
Ledv - ledvätska
U - urin

a - arteriell
d - dygn
f - fastande
k - kapillär
t - tid, tidsbunden
v - venös

Enheter

arb enh - arbiträr enhet
g - gram
h - timme
IU - internationell enhet
kat - katal
L - liter
m - meter
Pa - pascal
s - sekund
sf - synfält
T½ - halveringstid
U - enhet

Enhetsfaktor

k - kilo 10E3
m - milli 10E-3
µ - mikro 10E-6
n - nano 10E-9
p - pico 10E-12
f - femto 10E-15

Övriga förkortningar

K - kvinnor
M - män
> - mer än
< - mindre än
Δ (delta) - skillnad mellan två värden

MRSA - Methicillinresistenta staphylococcus aureus
VRE - Vancomycinresistenta enterokocker
ESBL - Extended spectrum betalactamaser