Förvaring och transport av prov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Många prov inom det mikrobiologiska området har begränsad hållbarhetstid. Välj därför provtagningstidpunkt, så att förvarings- och transporttid blir så kort som möjlig. Detta är extra viktigt då det gäller prov som ska skickas vidare till annat laboratorium. Fördröjning kan innebära, att provsvaret inte blir representativt eller att analys inte blir meningsfull.

Mikrobiologiska prov ska förvaras i kylskåpstemperatur fram till transport, om inget annat anges för respektive analys.
Förvaring av prov som skickas inom klinisk kemi anges per analys i Analysförteckning med provtagningsanvisningar.

Undvik, om möjligt, att skicka prover fredagar eller dag före storhelg. Det finns risk att proverna inte hinner fram till mottagande laboratorium i tid.

Skickeprover

Analyser som inte utförs inom Laboratoriemedicin Dalarna skickas till andra laboratorier.

De vanligaste skickeproverna finns upptagna i analysförteckningen.

Vårt val av laboratorium tar hänsyn till det regionala samarbetet, men även till analyskvalitet och pris. I första hand väljs ackrediterade laboratorier.