Kapillärprovtagning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kapillär provtagning avser i första hand provtagning för P-Glukos.
Ett mindre antal analyser kan utföras på kapillärblod. Tillförlitligheten av analyssvaret är oftast sämre än för venprov, som därför är att rekommendera.

Kapillärprov får endast utföras av laboratoriepersonal eller personal speciellt utbildad för kapillärprovtagning. Klinisk kemi kan ge utbildning.

Före kapillär provtagning ska fingrarna vara väl rengjorda från ämnen som kan påverka analysresultatet, speciellt viktigt vid provtagning för Glukos och läkemedel (rester av socker eller mediciner).

Kapillärprover ska tas i mikrorör.
Rör med tillsats måste blandas noga efter provtagningen. Otillräcklig blandning ökar risken för att provet koagulerar och inte kan analyseras. EDTA-rör bör fyllas till högsta markeringen, men inte över denna för då finns en risk att provet koagulerar, eftersom blodmängden blir för stor i förhållande till mängden EDTA.

Från kapillärrör utan tillsats får man serum efter centrifugering av provet. För patienter med normalt EVF (ca 0,45) blir mängden serum ungefär hälften av blodmängden i röret. För patienter med högre EVF, t ex nyfödda, blir mängden serum olika stor beroende på hur högt EVF-värdet är.

Mer information om EVF-värdet

Vid tveksamhet om tillräcklig blodmängd i kapillärrör, kontakta analyserande laboratorium.