Kapillärprovtagning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Ett mindre antal analyser kan utföras på kapillärblod. Tillförlitligheten av analyssvaret är oftast sämre än för venprov, som därför är att rekommendera.

Kapillär provtagning avser i första hand provtagning för P-Glukos.

Kapillärprov får endast utföras av laboratoriepersonal eller personal speciellt utbildad för kapillärprovtagning. Klinisk kemi kan ge utbildning, kontakta vårdnära enheten på kem.lab i Falun.

Före kapillär provtagning ska fingrarna vara väl rengjorda från ämnen som kan påverka analysresultatet, speciellt viktigt vid provtagning för Glukos och läkemedel (rester av socker eller mediciner).

Kapillärprover ska tas i mikrorör.
Rör med tillsats måste blandas noga efter provtagningen. Otillräcklig blandning ökar risken för att provet koagulerar och inte kan analyseras. EDTA-rör bör fyllas till högsta markeringen, men inte över denna för då finns en risk att provet koagulerar, eftersom blodmängden blir för stor i förhållande till mängden EDTA.

LmD rekommenderar kapillärrör med Li-heparin och gel till rutinkemi-analyser. Från kapillärrör med Li-heparin och gel får man plasma efter centrifugering av provet. För patienter med normalt EVF (ca 0,45) blir mängden plasma lite mer än hälften av blodmängden i röret. För patienter med högre EVF, t ex nyfödda, blir mängden plasma olika stor beroende på hur högt EVF-värdet är.

Mer information om EVF-värdet

Vid tveksamhet om tillräcklig blodmängd i kapillärrör, kontakta analyserande laboratorium.