EVF - erytrocyter volymfraktion

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

EVF är förkortning av Erytrocyter Volym Fraktionering och är ett mått på hur stor del av blodvolymen som består av röda blodkroppar. Ju större andel erytrocyter, desto mindre andel av totala blodvolymen utgörs av serum eller plasma.

Nyfödda har höga EVF-värden eftersom de har vistats i en syrefattig miljö före födseln och behövt många erytrocyter för syretransporten. Det normaliseras under de första levnadsveckorna.

Ett fullt kapillärrör från en patient med högt EVF ger serum/plasma som kanske räcker till 2 analyser (beroende på analysmetod och analysutrustning) medan prov från en patient med normalt EVF (ca 0,45) kan räcka till 4 analyser.
Man måste alltså veta hur mycket serum/plasma man får ut av varje kapillärrör för att man ska ha nytta av en angiven minsta provmängd.