Klinisk kemi provtagning och provhantering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För venprovtagning och kapillärprovtagning se respektive informationssida.

Urinprovtagning

Urinprov tas antingen som stickprov av en urinportion eller samlas i ett bestämt tidsintervall, oftast ett dygn.

Cerebrospinalvätskeprov

Se Vårdhandboken, kapitel Lumbalpunktion