Cerebrospinalvätska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cerebrospinalvätska (Csv) tappas i polypropylenrör (10 mL) utan tillsats, med gul skruvpropp. Rören rekvireras från Mediq.

Cerebrospinalvätska bör tappas i minst 3 portioner om ca 1 mL vardera. Rören märks i tappordning med 1-3.
För ytterligare upplysningar se Vårdhandboken, rubriken Lumbalpunktion i innehållsförteckningen.

OBS! Csv får inte skickas till laboratoriet i rörpost. Det beror på att eventuella celler i provet kan förstöras av den omilda behandlingen som transporten medför.

3 portioner räcker till Csv-Celler, Csv-Albumin, Csv-Glukos och Csv-Spektrofotometri.