Stickprov urin, kastat prov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Mittportion

Se till att det provtagningskärl (bägare av plast) som används är märkt med etikett med namn och personnummer!

Kvinnor: För isär blygdläpparna.
Män: Drag tillbaka förhuden.

Börja kissa och låt den första urinen rinna ner i toaletten.
För sedan in bägaren i urinstrålen och ta provet.
Ta därefter bort bägaren, så att den sista skvätten urin inte kommer med i provet.

Instruktion till patienter, för stickprov urin, finns att skriva ut från Patientinstruktioner Laboratoriemedicin.

Viktigt att provet skickas till laboratoriet i Vakuumrör för urinanalys!