Klinisk patologi och cytologi provtagning och provhantering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Histologi och Cytologi

Histologi

Remiss: Histopatologi

Cytologi

Hantering av prover som sänds till avdelningen

Remiss:
För indicerad vaginal cytologi och för cellprovskontroll används remiss, "Gynekologisk cytologi". Markera med kryss i respektive ruta för cellprovskontroll eller indicerad provtagning.
Övriga cytologiska prover insändes tillsammans med remiss "Allmän cytologi".