Biopsier

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hudbiopsier bör alltid omfatta tillräcklig mängd subcutis.

Cervixbiopsier skickas till laboratoriet i numrerade burkar, om prov tas enligt "klockmetoden".

Cervix- och corpusskrap ska sköljas med fysiologisk koksaltlösning före fixering och eventuellt också mekaniskt befrias från blodkoagel.

Fraktionerad abrasio skickas in i två burkar.

Orientering av ventrikel- och tarmbiopsier är inte nödvändig.