Bronksekret

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Vid bronksköljning används 3-5 mL fysiologisk koksaltlösning.

Från avdelningar vid Falu lasarett sänds provet direkt till laboratoriet utan tillsats av fixeringvätska.

Från övriga sjukhus/vårdcentraler tillsätts lika mängd 70% etylalkohol till provet.

Provet förvaras i kylskåp fram till snabb transport.