Provhantering / Representativitet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den insända biopsin, eller preparatet, måste vara tillräckligt stort och taget från sjukligt förändrad vävnad, samt helst också omfatta normal vävnad från området intill.

Märkning av olika detaljer i preparatet kan göras av remitterande läkare, exempelvis med suturer, för att markera makroskopiskt intressanta fynd och resektionsränder.
Varje märkning av preparatet måste förklaras på remissen, gärna med en skiss.

Delning av provet, så att endast en del skickas till laboratoriet, får inte göras.

En korrekt fixering är absolut nödvändig för den morfologiska undersökningen av de flesta prover (undantag fryssnitt).

Provet ska omedelbart läggas i tillräcklig mängd fixeringsvätska, (vanligtvis 4 % formaldehyd) – minst 5 ggr större volym än provet, innan det sänds till laboratoriet.
Provet får inte torka, eller förvaras i fysiologisk koksaltslösning, före fixering.

Varje prov placeras i särskilt provtagningskärl.
Om flera prov skickas in från samma patient, ska de läggas i olika kärl.
Kärlen ska numreras och uppgift om varifrån varje prov är taget ska anges, både på burk och remiss.