Urin och blåssköljvätska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Lika delar 50% etanol och vätska blandas omedelbart efter provtagningen och insändes i flaska till laboratoriet.

Prov från Falu lasarett: Vätskan kan sändas omedelbart, ofixerad till laboratoriet.
Om sköljningen måste göras efter laboratoriets arbetstid fixeras provet i lika delar 50% etanol och förvaras i kylskåp tills det kan skickas.