Uttagning av implantat

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Uttagning av pacemaker, ICD, nervstimulatorer, mm

För patienter som inte ska obduceras men där implantat ska avlägsnas (t ex vid kremering) krävs remiss från läkare med uppgifter om implantatets art och om att anhöriga är underrättade. Notera på remissen att obduktion inte ska utföras.