Patientsäkerhet - identitet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förväxling av provsvar kan äventyra patientsäkerheten. För att minska denna risk finns rutiner, som ska säkra identiteten mellan patient, remiss och prov.