Godkända identitetsuppgifter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
  • Efter- och förnamn (tilltalsnamn) samt personnumret, inklusive sekelsiffra, enligt befolkningsregistret.
  • För patienter som saknar personnummer, t ex nyfödda och utländska medborgare, används reservpersonnummer hämtat ur patientadministrativt datasystem (PAX/Elvis) eller ur datoriserad patientjournal.
  • För nyfödda anges födelsedatum (ååååmmdd), identitetsnummer enligt identitetsband, efternamn, kön samt eventuellt tvilling nr.
  • För okända patienter anges reservpersonnummer för oidentifierad patient.
  • Samordningsnummer