Identitetskontroll

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I direkt samband med provtagningen kontrolleras patientens identitet, att uppgifter på remissen är korrekta och att provrör/provkärl är etiketterade.
Identiteten kontrolleras antingen genom att patienten själv får uppge sitt personnummer och namn, eller genom att uppgifterna hämtas från ett identitetsband på patienten. Se SOSFS 2009:29 kapitel 3, 1-6 §.

Patient som kommer för poliklinisk provtagning ska styrka sin identitet genom att uppvisa godkänd legitimation, exempelvis körkort. Det förkommer att patienter av olika orsaker använder någon annans identitet. Det kan få allvarliga konsekvenser för båda individerna. Se socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1992:2.

Om prov eller remiss med oklar identitet lämnas till laboratoriet meddelas avsändaren för åtgärd.