Kodning av prov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Enbart vid HIV-provtagning har patienten rätt till anonym provtagning enligt:
Förordning om provtagning för infektion av HIV, SFS 1986:198.

Om patient önskar vara anonym vid HIV-provtagning ska provet kodas enligt provtagningsenhetens egna rutiner. Rikskod ska inte användas.

Om provet är positivt upphör denna rättighet och prover ska då märkas med fullständig identitet.