Märkning av prov

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provkärl (rör, burkar, utstryksglas, mm) skall i normalfall märkas före och kontrolleras vid provtagning.
Om det finns hinder för detta skall provkärlet märkas i direkt anslutning till provtagningen, innan man lämnar patienten.

Etikett från journalsystemet används vid elektronisk analysbeställning.

Vid analysbeställning på pappersremiss till klinisk patologi/cytologi och transfusionsmedicin ska prov märkas med streckkodetikett för patient-ID, remiss med streckkodsetikett för patient-ID, beställare och svarsmottagare.

Streckkodsetikett från baksidan av pappersremiss till klinisk kemi ska användas till provrör när patient-ID, beställare och svarsmottagare fästs (streckkod) / fyllts i på remissens framsida.