Ordningsföljd för venösa blodprover

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Denna rekommendation skall följas pga. risk för kontamination mellan rören, via backventilen på kanylen, vid rörbyte.

Exempel:

Rör med lila propp innehåller Kalium-EDTA som binder Kalcium i provet vilket gör att provet inte koagulerar.
Om ett lila rör tas före ett plasma-/serum-rör med mintgrön, eller guldgul propp så kan K-EDTA föras över till plasma-/serumröret via backventilen.
K-EDTA binder då Kalcium i detta rör och Kalciumvärdet blir för lågt i provet. Dessutom tillförs Kalium som blir för högt i provet.

 

1. Blododling.
2. Koagulationsrör * – BLÅ propp (Pediatriska rör BLÅ propp vit ring)
3. Rör utan tillsats – RÖD propp
4. Gelrör utan tillsats – GULDGUL propp,
5. Gelrör med Li-heparin – MINTGRÖN propp
6. Heparinrör – MÖRKBLÅ propp
7. EDTA-rör – LILA propp
8. Oxalat/fluorid-rör – GRÅ propp
9. SR-rör – SVART propp
10. Fluorid/citrat-rör (Glukos) - ROSA propp

* (Prov till koagulationsutredning ska aldrig tas som första rör. Då måste ett rör utan tillsats, "slaskrör", tas före. För APT-tid och PK, se anvisning för respektive analys. Prov till koagulationsanalyser får aldrig tas via hepariniserad kanyl/venkateter).