Remisser till laboratorierna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länkar till remissblanketter för utskrift på lokal skrivare, öppnas i nytt fönster. Flera av remisserna kan fyllas i i datorn och skrivas ut ifyllda.

Ifyllnadsanvisningar

På grund av att beställda trombocyter blivit bortglömda och fått kasseras, inför Uppsala nu en ny blankett, ”Beställningssedel för HLA-matchade trombocyter” som skall användas vid beställning av trombocyter. Se sidan Blanketter för LmD och PcD
Övre delen av blanketten skall fyllas i av beställande avdelning. Blanketten skickas sedan till lokal blodcentral, som faxar beställningen till Uppsala.