Remisser till laboratorierna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Länkar till remissblanketter för utskrift på lokal skrivare, öppnas i nytt fönster. Flera av remisserna kan fyllas i i datorn och skrivas ut ifyllda.

Ifyllnadsanvisningar

Varuförsörjningen tillhandahåller tryckt remiss med etiketter, version 2017-05-13. Utskrift av remiss från vår sida har version 2017-11-15. Följande korrigeringar är gjorda i ny version:

- S-Anti TPO tillagt

- Ny logga

- Ackrediteringsmärket är kompl. Med iso 15189

- NT-pro BNP ingår i samma analysgrupp som Troponin.