Ifyllnadsanvisning och beställning klinisk kemi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Elektronisk remiss inom Landstinget Dalarna:

Skapas i journalsystemet med unika RID-nummer på remiss och tillhörande etiketter. Sänds från beställaren till respektive laboratorium i samband med etikettutskrift och provtagning. Remiss ska vara sänd innan provrör anländer till laboratoriet.

Se instruktion i respektive journalsystem.

Pappersremisser:

Pappersremisser för klinisk kemi fungerar som reservrutin för elektronisk remiss, samt för de vårdenheter som inte har elektronisk patientjournal.

Inom Klinisk kemi i Dalarna används 3 olika pappersremisser:

  1. Klinisk kemi
  2. Protein / Allergi
  3. Missbruksanalyser

1. Pappersremiss för Klinisk kemi skrivs ut från Blandkettdatabasen inom Landstinget Dalarna eller Laboratoriemedicins informationsidor. Den ska ska märkas med patientens och beställarens identitet på streckkodsetikett samt patient-ID på samtliga rör. Analysbeställning och kompletterande information markeras i avsedda fält och provtagare fyller i progtagningsenhet och signatur.

2. Pappersremiss för Protein/Allergi beställs från Mediq. Den har unikt LID-nummer och ska märkas med patientens och beställarens identitet på streckkodsetikett. Provrör märks med etiketter från remissens baksida.  Analysbeställning och kompletterande information markeras i avsedda fält och provtagare markerar att gällande identitetskontroll har gjorts genom att signera remissen.

3. Missbruksanalys har specialremiss som ingår i provtagningskit som rekvireras från klinisk kemi.

Övriga pappersremisser inom klinisk kemi i Dalarna är Benmärgsundersökning som finns i Blankettdatabasen internt inom Landstinget Dalarna och på Laboratoriemedicins informationssidor och gul Konsultremiss som beställs via Mediq.
Remiss för Benmärgsundersökning är försedd med samtyckesruta enligt Biobankslagen.

Prov och pappersremiss måste alltid följas åt till respektive laboratorium.

Utomläns:

För analyser som skickas till laboratorier utanför Dalarna bör i möjligaste mån respektive laboratoriums egna remisser användas. Etiketter från elektronisk beställning fungerar inte.

Beställning av remisser:

Remisser till laboratorier utanför Dalarna, som inte ingår i Mediqs sortiment, beställs från respektive lab: Se Vårdverktyget.se/Provtagningsanvisningar

Remiss och artikelnummer Mediq

Protein/Allergi 46903
Konsultremiss 43283