Ifyllnadsanvisning och beställning klinisk kemi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Elektronisk remiss inom Landstinget Dalarna:

Skapas i journalsystemet med unika RID-nummer på remiss och tillhörande etiketter. Sänds från beställaren till respektive laboratorium i samband med etikettutskrift och provtagning. Remiss ska vara sänd innan provrör anländer till laboratoriet.

Se instruktion i respektive journalsystem.

Pappersremisser:

Pappersremisser för klinisk kemi fungerar som reservrutin för elektronisk remiss, samt för de vårdenheter som inte har elektronisk patientjournal.

Inom Klinisk kemi i Dalarna används 3 olika pappersremisser:

  1. Klinisk kemi
  2. Protein / Allergi
  3. Missbruksanalyser

1-2. Pappersremiss för Klinisk kemi  och för Protein/Allergi skrivs ut från Laboratoriemedicins informationsidor. Den ska ska märkas med patientens och beställarens identitet på streckkodsetikett samt patient-ID på samtliga rör. Analysbeställning och kompletterande information markeras i avsedda fält och provtagare fyller i progtagningsenhet och signatur.

3. Missbruksanalys har specialremiss till Örebro som finns länkad på Laboratoriemedicins informationssidor och i Provtagningsanvisningar Lab.

Övriga pappersremisser inom klinisk kemi i Dalarna är Benmärgsundersökning och gul Konsultremiss som finns på Laboratoriemedicins informationssidor.
Remiss för Benmärgsundersökning är försedd med samtyckesruta enligt Biobankslagen.

Prov och pappersremiss måste alltid följas åt till respektive laboratorium.

Utomläns:

För analyser som skickas till laboratorier utanför Dalarna bör i möjligaste mån respektive laboratoriums egna remisser användas.

Beställning av remisser:

Remisser till laboratorier utanför Dalarna, som inte ingår i Varuförsörjningens sortiment, beställs från respektive lab: Se Vårdverktyget.se/Provtagningsanvisningar .