Ifyllnadsanvisning och beställning klinisk mikrobiologi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Beställning av mikrobiologisk undersökning görs elektroniskt via TakeCare inom Landstinget Dalarna. Pappersremiss används som reservrutin och av enheter som inte har TakeCare.

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

Elektronisk remiss inom Landstinget Dalarna:

Skapas i journalsystemet med unika LID-nummer på remiss och tillhörande etiketter. Sänds från beställaren till respektive laboratorium i samband med etikettutskrift och provtagning. Remiss ska vara sänd innan provrör anländer till respektive laboratorium.

Se instruktion i respektive journalsystem.

Pappersremiss klinisk mikrobiologi

Remiss måste vara noggrant ifylld. Uppgifter om väsentliga kliniska symptom och frågeställningar underlättar i hög grad för laboratoriepersonalen att snabbt kunna ge ett relevant provsvar.

  • Använd streckkodsetiketter för patientdata och avsändare/svarsmottagare.
  • Avsändare/svarsmottagare måste anges för att provsvaret ska hamna rätt och rätt enhet debiteras.
  • Fyll i relevanta uppgifter i klartext eller genom kryssrutor.
  • Diagnos / frågeställning är viktigt.
  • Alla prover tillhörande remisserna måste märkas med fullständiga patientuppgifter.
  • Prover på remiss Serologi / Immunologi kan komma att sparas enligt biobankslagen. Samtycke ska därför inhämtas före provtagning. Se landstingets biobankssida på internet för information!

Beställning av remisser

Remisser till Klinisk Mikrobiologi skrivs ut från högerkolumn på föregående sida.

Remisser till övriga mikrobiologiska lab beställs från respektive laboratorium via deras hemsidor:

Se även Vårdverktyget.se/Provtagningsanvisningar