Ifyllnadsanvisning och beställning klinisk patologi/cytologi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Remisserna, som innehåller samtyckesruta enligt biobankslagen, finns för utskrift från Vårdverktyg och Blankettdatabasen på Navet eller från högerkolumn på föregående sida.

Alla fält på remisserna skall fyllas i i datorn och sedan skrivas ut, alternativt fyllas i med skrivmaskin.

Streckkod för patient-ID och avsändare/svarsmottagare skall användas.

På remissen skall alltid patientens namn och persondata, klinik, vårdavdelning eller mottagning liksom remitterande läkares namn anges. Ange alltid telefon- och faxnummer, särskilt viktigt om fryssnittssvar eller annat snabbsvar önskas. Snabbsvar förtydligas med ett rött steck tvärs över anamnesrutan.

Övriga utrymmen på remissen fylls i med relevanta data. Det skall alltid framgå vad preparatet består av, hur många delar det omfattar och dess ursprungslokalisation i kroppen. OBS! att exakt samma uppgifter om lokalisation måste stå på tillhörande preparatburk. Ange antal insända burkar eller rör.

Ett prov skall alltid åtföljas av en remiss i ett exemplar, fryssnitt dock i 2 exemplar. Följande remisser finns:

  1. Histopatologi
  2. Allmän cytologi
  3. Gynekologisk cytologi
  4. Fertilitetsundersökning
  5. Obduktion
  6. Bårhusmeddelande
  7. Pacemaker-remiss

För indicerad vaginal cytologi används särskild remiss, "Gynekologisk cytologi". För cellprovskontroll används remiss "gynekologisk cellprovskontroll". Använd gärna gul remiss eller gör gula streck i remisskanten för hälsokontroll.
Övriga cytologiska prover insändes tillsammans med remiss "Allmän cytologi".

Prover tillhörande remisser till klinisk patologi och cytologi kommer att sparas i biobank. Samtycke enligt biobankslagen måste därför inhämtas från provgivaren före provtagning. Se landstingets biobankssida på internet för information!