Ifyllnadsanvisning och beställning Transfusionsmedicin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Remisser och blanketter skrivs ut från högerkolumn på föregående sida.

Prov och remiss måste följas åt. Remissen måste innehålla fullständiga uppgifter om persondata, beställare/ svarsmottagare m m. Streckkodsetiketter ska användas för Beställare / svarsmottagare och Patientdata.

Kontroll av patient-ID enligt SOSFS 2009:29 skall intygas med namnunderskrift.

Ofullständiga uppgifter: Remisser som inte är underskrivna och remiss/rör som har otydligt namn och/eller personnummer, kasseras och kopia av remissen returneras till avsändaren.
Nytt prov och ny remiss krävs.