Ifyllnadsanvisning och beställning Transfusionsmedicin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Remisser och blanketter skrivs ut från Blankettdatabasen eller Vårdverktyg på Navet eller från högerkolumn på föregående sida.

Prov och remiss måste följas åt. Remissen måste innehålla fullständiga uppgifter om persondata, beställare/ svarsmottagare m m. Streckkodsetiketter ska användas för Beställare / svarsmottagare och Patientdata.

Kontroll av patient-ID enligt SOSFS 2009:29 skall intygas med namnunderskrift.

Ofullständiga uppgifter: Remisser som inte är underskrivna och remiss/rör som har otydligt namn och/eller personnummer, kasseras och kopia av remissen returneras till avsändaren.
Nytt prov och ny remiss krävs.