Aktiv transfusionsrapportering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rapportering av slutanvändning är ett myndighetkrav enligt Blodsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter om blodtransfusion. Blodcentralen får inte lämna ut blod till en vårdenhet som inte aktivt rapporterar transfusioner.

Rapportera i InterInfo:

  1. Logga in via TakeCare på aktuell blodmottagare. OBS! Den som är inloggad kommer att stå som ansvarig för transfusionen.
  2. Välj blodenhet (tappningsnummer och komponentkod) via förteckningen över reserverade enheter, eller läs med streckkodspenna på journaletiketten.
  3. Kontrollera datum för transfusionen, korrigera vid behov
  4. Tryck på knappen Registrera för att rapportera

Om InterInfo inte är direkt tillgängligt:

  1. Ta journaletiketten från påsen och fäst den på avsedd plats på transfusionsdokumentet
  2. Skriv datum och tidpunkt för påbörjad transfusion samt signatur
  3. Rapportera i InterInfo vid ett senare tillfälle så snart som möjligt.

Uppföljning:

Varje vecka gör blodcenralen en kontroll av blodenheter som inte har rapporterats. En lista skickas till berörda avdelningar/vårdenheter med uppmaning att utföra transfusionsrapporteringen.

Undantag:

För rapportering av slutanvändning av akutblod samt blodenhet som medföljer patient ska transfusionsdokumentet med klistrad och signerad journaletikett sändas till blodcentralen för transfusionsrapportering.