Avvikelser

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om någon avvikelse har inträffat vid provtagning inför transfusion, eller i samband med transfusion, så meddela detta i Synergi. Kontakta närmaste blodcentral om något måste åtgärdas akut.

Utdrag ur Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2009:29
Kapitel 6 Anmälan av avvikande händelser

1§ Verksamhetschefen ska i enlighet med de specifikationer som har fastställts av den blodcentral som har utlämnat en blodenhet som har använts vid en transfusion ansvara för att blodcentralen utan dröjsmål underrättas om

  1. allvarliga biverkningar som har misstänkts eller konstaterats under eller efter transfusionen (transfusionskomplikationer) och som kan hänföras till blodets och blodkomponenternas kvalitet eller säkerhet, och
  2. upptäckta fel på en blodpåse, på påsens märkning eller på bifogad dokumentation.