Blodenheter som medföljer patient

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Blodenheter som medföljer patient från annat sjukhus.

Kylväskan skall snarast lämnas till Blodcentralen.

Blodcentralen kontrollerar och godkänner om blodenheterna är tillåtna att användas efter transporten och registrerar då enheterna i blodlagret. Blodcentralen informerar avsändande blodcentral.

Om blodenhet har använts under transporten, skicka kopia av transfusionsdokument till blodcentralen så informeras avsändande blodcentral.