Blodkomponenter

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade

Innehåll per enhet

EVF 0,50-0,70
Hb > 40 g/enhet
Leukocyter < 1 x 10E6
Vikt 290 +/- 60 g

 

Erytrocyter i SAGMAN-lösning som filtrerats på blodcentralen efter tappning och är funktionellt CMV-negativa.


Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade och bestrålade

Fyll i blankett "Specialkrav på blodkomponent till patient" och lämna till blodcentralen. Vid behov av bestrålade komponenter kontaktas blodcentralen i god tid.

Innehåll per enhet: Se Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade.


Barnenheter Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade

Används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden. Framställs endast på beställning vid Blodcentralen Falu lasarett.

Leukocyter < 1 x 10E6/enhet
Vikt 60-80 g


Blodutbytesblod

Beställs från Uppsala via Transfusionsmedicin i Falun 023-49 24 91


Trombocyter, leukocytreducerade, bestrålade/patogenreducerade

En dos trombocyter bör höja trombocytvärdet med minst 10 x 10E9/L vid prov taget 1h efter avslutad transfusion.

En transfusionsdos framställs från en aferestappning, alternativt 8 blodtappningar.

Innehåll per enhet

Trombocyter >200 x 10E9/enhet
Leukocyter < 1 x 10E6/enhet
Vikt 200 +/- 35 g


Plasma

Plasma består av samtliga plasmaproteiner och koagulationshämmare. Förvaras fryst och tinas vid beställning.

En mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2%
Komponenten är funktionellt CMV-negativ

Innehåll per enhet

Trombocyter < 50 x 10E9/enhet
Leukocyter < 1 x 10E6/enhet
Vikt 285 +/- 35 g