Bestrålat blod

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Blodcentralen kan bevaka att bestrålade komponenter alltid utlämnas, förutsatt att skriftlig ordination finns från behandlande läkare. Ordinationsblankett "Specialkrav på blodkomponent till patient" kan skrivas ut lokalt eller beställas från närmaste blodcentral.

Blodkomponenter bestrålas med en stråldos av minst 25 Gy för att undvika risk för att lymfocyter i blodkomponenterna ger upphov till "graft-versus-host"-reaktion (GvH) hos blodmottagare med starkt nedsatt eller outvecklat immunförsvar. Exempel:

  • starkt immunsupprimerade patienter (önskemål om bestrålning anges på blodbeställningen
  • blodkomponenter vid riktad blodtransfusion, förälder till barn eller syskon till syskon
  • blodutbyte på nyfödd
  • underburna nyfödda