Leukocytbefriat blod

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Leukocytbefriade blodkomponenter används vid behandling av patienter för vilka man bör undvika HLA-immunisering och/eller CMV-infektion. Detta gäller

  • patienter på hematologen och onkologen
  • patienter som väntar på stamcellstransplantation
  • patienter vars hematologiska diagnos ännu är oklar
  • PNH-patienter
  • organtransplantationspatienter
  • andra patienter med kroniska transfusionsbehov eller som vid transfusion med erytrocyter reagerat med feber pga leukocytantikroppar

Blodcentralen kan bevaka att leukocytbefriade komponenter alltid utlämnas, förutsatt att skriftlig ordination finns från behandlande läkare.